Vi glæder os at byde dig velkommen til din indledende samtale, undersøgelse, vurdering og plan. For at dit forløb får en så god start som muligt er der er par ting vi skal bede dig om at være opmærksom på inden du møder.

INDEN DIT FØRSTE MØDE

Oplysningsskema

Du vil få tilsendt en mail fra DIGIFYS inden dit første møde hos os. I denne mail er der et oplysningsskema som vi skal bede dig om at udfylde. Når du har udfyldt dette kan vi forberede os inden vores første møde med dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hvis dit forsikringsselskab dækker dine udgifter til forløbet skal du medbringe den bevilling du har modtaget fra dit forsikringsselskab til det indledende møde. Såfremt du har modtaget den elektronisk kan du send den til reception@fysiocenterroskilde.dk
  • Hvis du betinger at dit fysioterapeutiske forløb skal foregå hos en fysioterapeut, hvor du vil få tilskud fra det offentlige, skal vi have adgang til den elektroniske henvisning som den henvisende læge har lavet. Såfremt din henvisning ikke er tilgængelig for os inden dit første besøg vil du selv skulle betale hele honoraret for dit besøg hos fysioterapeuten.

Sundhedssamtale:

FysioDanmark Roskilde arbejder for at skabe varig bedring hos de personer som vælger at gennemføre et forløb hos os. Vi tilbyder derfor alle personer som starter i et fysioterapeutisk forløb i FysioDk Roskilde at gennemføre en livsstilstest. Testen vil illustrere hvorledes din generelle sundhed er. Du vil blive anbefalet om du udover dit fysioterapeutiske forløb vil have god effekt at blive hjulpet med opstart af træning, kostrådgivning eller andet som kan have relevans for din generelle sundhed og dermed din mulighed for at opnå varig bedring. Det er helt frivilligt og testen er gratis. Du kan altid fravælge dette.

Betaling:                                                                                                                                         

Når du har været til konsultation skal du betale for dine ydelser samme dag. Dette foregår i vores betalingsautomat. Hvis du vælger ikke at betale samme dag, vil du få tilsendt din regning pr mail. På denne regning vil der være et gebyr på kr. 29,-  Betaling for fysiotræning sker via PBS.

Da vi har stor efterspørgsel på vores ydelser, skal du melde afbud til konsultation senest kl. 09.00 på dagen. I tilfælde af for sent afbud er vi berettiget til at pålægge dig et udeblivelses honorar på kr. 160,-

Når du møder første gang i FysioDanmark Roskilde skal du henvende dig i receptionen. Din registrering vil efterfølgende ske via vores venteværelsesterminal som står i receptionen.

Husk! du skal have dit gule sundhedskort med og du skal køre kortet igennem fremmøde terminalen hver gang.

Husk stort håndklæde eller lagen ved både første og alle efterfølgende konsultationer.
Det er en god idé, hvis du tager eventuel scanninger, lægenotater eller andre relevante oplysninger med til fysioterapeuten.
Rigtig mange mennesker i Roskilde vælger at træne og få behandling hos os! Det er vi enormt taknemlige for! På nogle tidspunkter af døgnet giver det en lille smule udfordringer i forhold til parkering. Du kan hjælpe os lidt ved at parkere på håndværkervej, hvis du skal træne og ikke er gangbesværet?
Kom i god tid til din første konsultation. Du kan orientere dig og få tips til Parkering på dette Parkerings kort KLIK HER
Der er gode busforbindelser. Bus 123 afgår fra Roskilde station regelmæssigt og stopper i gå afstand til FysioDanmark Roskilde. Fra Trekroner station er der ca. 10 min på gå ben.