Vi elsker at hjælpe.

I FysioDanmark Roskilde tilbyder vi at træne dig i dit eget hjem.

Træning i hjemmet henvender sig til personer som

 • Har været indlagt på hospital grundet sygdom eller operation.
 • Har fået en sygdom eller et markant reduceret fysisk niveau, hvilket bevirker at det ikke er muligt at gennemføre træning andre steder end i hjemmet. Ofte efter en blodprop eller en hjerneblødning.
 • Oplever ventetid til et offentligt træningstilbud.

Problemstillinger som vi kan hjælpe med

Ofte oplever man efter hospitalsindlæggelse, operation eller i forbindelse med sygdom nedenstående symptomer. Såfremt du/eller dine pårørende kan nikke genkendende til disse anbefaler vi at du tager kontakt til os og hører nærmere.

 • Nedsat kraft i fingre, arm eller ben
 • Nedsat balance/gangbesvær
 • Koordinationsbesvær/styringsbesvær af din arm eller ben
 • Synkebesvær – også kaldet dysfagi grundet flere indlæggelser med lungebetændelse
 • Svært ved at tygge maden
 • Får væske galt i halsen
 • Hoster
 • Nedsat hukommelse
 • Nedsat mimik
 • Ingen mimik
 • Hængende mundvig eller at den ene side af ansigtet hænger
 • Hjælpemidler
 • Råd og vejledning til de rette hjælpemidler i hjemmet.

Hvem kommer hjem til dig og træner

Det vil enten være en fysioterapeut og/eller ergoterapeut som vil besøge dig, helt afhængig af din situation og målsætning.

Fysioterapeuten vil primært fokusere på træning af din muskelstyrke og kondition.

Ergoterapeuten vil primært fokusere på træning af arm og hånd, samt vejledning i dagligdagsaktiviteter i hjemmet (påklædning, hygiejne, madlavning mm).

Indledende møde

Når vi besøger dig første gang vil din terapeut foretage en indledende samtale, vurdering og tilrettelægge en plan for din fremadrettede træning.

Forløb

Vi vil altid anbefale at vi besøger dig to gange om ugen. Så er vi sikre på at træningen vil have den ønskede effekt.

Træningen kan både foregå inden -og udenfor alt afhængig af det fremadrettede forløb.

Hvis der ingen træningsredskaber findes i eget hjem, vil den enkelte terapeut medbringe de nødvendige redskaber.

Priser

Bemærk at din henvisning fra egen læge ikke kan benyttes til træning i eget hjem.

For yderligere information omkring pris m.m. er I velkommen til at kontakte Nina.

Fysioterapeut – Niels Honoré: nh@fysiodk.dk