Kronisk sygdom?

Til dig, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse, som følge af en kronisk sygdom. Kræver en henvisning fra læge og opfyldelse af kriterier om diagnoser fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Vi er et team af dygtige fysioterapeuter/sygeplejersker som er klar til at hjælpe dig til et bedre funktionsniveau. Gennem et stærkt samarbejde tilbyder vi dig et forløb som altid
tager udgangspunkt i din primære problemstilling, men som samtidig har fokus på at holde dig rask.
De primære indsatser er træning på hold, i vores træningscenter, eller individuelt med en fysioterapeut. Ofte bliver disse indsatser suppleret med andre ydelser som henvender sig mod markant reduceret kondition og muskelstyrke, konkurrerende sygdomme, reduceret smidighed, forøget kropsvægt, reduceret søvnkvalitet, medicin indtag og smerte-
tilstande. Flere af ydelserne leveres udenom den offentlige sygesikring.
Vi er kendt for at have en stærk faglig og motiverende tilgang til de personer som vi elsker at hjælpe.

Forløbet som du bliver tilbudt indeholder ofte flere af neden-
stående ydelser. Din tilknyttede fysioterapeut vil i samarbejde med dig udvælge de ydelser som du har brug for. Vær opmærksom på at nogle af ydelserne er private ydelser som du selv skal betale for.

 • TRÆNING I TRÆNINGSCENTER: Træning efter individuelt planlagt træningsprogram. Du træner på tidspunkter som passe dig, tilpasset din hverdag.
 • HOLDTRÆNING: Du træner på samme tid hver uge sammen med en gruppe af andre med lignede problemstillinger og sygdomme. Der er en fast fysioterapeut tilknyttet som instruktør.
  1:1 TRÆNING: Du træner individuelt med din fysioterapeut. Nogle gange på sammen tid som 2-3 andre personer.
 • TEST OG STATUS: 4 gange om året gennemgår du en test og status som vil sikre at din træning er optimalt planlagt til dit fysiske og mentale niveau.
 • SYGEPLEJERSKE KONSULTATION: Afdækning af medicinforbrug, kostrådgivning, test af BMI, livvidde og fedtprocent, søvnvejledning, information om konkurrerende sygdom.
 • GOD START - TRÆNINGSVEJLEDNING VED FYSIOTERAPEUT:Design af træningsprogram til træningscenter. 2-3 opfølgninger på personligt træningsprogram. Justering af øvelser og belastning.
 • PERSONLIG TRÆNING: Individuel træning i fht andre fysiske problemstillinger. Motivering og fastholdelse.

Betingelser for vederlagsfri fysioterapi i FysioDK Roskilde

 • En gyldig henvisning fra din praktiserende læge (max. 1 år gammel)
 • Du skal melde afbud til en individuel konsultation senest kl. 09.00
 • Når du ankommer til FysioDanmark Roskilde skal du altid registrere dit fremmøde på venteværelsesterminalen.