SKATTEREGLER

Denne vejledning er ikke fyldestgørende eller opdateret, kontakt din egen revisor for gældende regler.

Både virksomheden og medarbejderne kan få fordel af skattereglerne, hvis en virksomhedsaftale er rigtig sat sammen.

Arbejdsgiveren

Når arbejdsgiveren afholder udgifter til sundhedstjek, sundhedsbehandlinger og sundhedsfremmende tiltag, der er begrundet i ansættelsesforholdet, er der fradragsret for udgiften enten som et personalegode eller som et lønaccessorie.

Fradragsretten er betinget af, at den person, som sundhedstjek m.v. vedrører, deltager i virksomheds drift med en personlig arbejdsindsats. Arbejdskravet svarer til den vejledende norm på mindst 50 timer månedligt.
Desuden omfatter fradragsretten en ægtefælle, der ikke i overvejende grad driver virksomheden, men som modtager en del af virksomhedens overskud.

Medarbejdere

Medarbejderne anses for skattefri af udgifterne til sundhedstjek, sundhedsbehandlinger og sundhedsfremmende tiltag, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Det skal være en generel ordning – ordningen skal tilbydes alle medarbejdere.
  • Behovet skal være arbejdsrelateret.

Afholder arbejdsgiveren således udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader, er der skattefrihed for medarbejderne.
Er der modsat tale om generelle ikke arbejdsrelaterede helbredsundersøgelser og rådgivning, er medarbejderne skattepligtige af værdien heraf.